Give Us Vision/新的異象新的方向

https://youtu.be/8Y10Pcan1vI 新的异象,新的方向 新的異象,新的方向 Give Us VisionJan 1, 2016 https://www.zanmeishige.com/tab/41094.html https://www.pinterest.com/pin/620582023667704821/ https://tathome.files.wordpress.com/2022/07/give-us-visione696b0e79a84e795b0e8b1a1.png https://www.pinterest.com/pin/620582023667704865/ https://youtu.be/mHSSuQA3LQo 【新的異象,新的方向 Give Us Vision】官方歌詞版MV (Official Lyrics MV) - 讚美之泉敬拜讚美 (20)Jan 28, 2017 https://m.chimatong.com/jinjiejitapu/202204/01-81436.html https://www.pinterest.com/pin/620582023667704885/ https://youtu.be/nukXSoZ6MQc 新的異象新的方向 伴奏Dec 14, 2019

Morning to Night/從早晨到夜晚

https://youtu.be/K7jI1PwBruo 【從早晨到夜晚Morning to Night】現場敬拜MV (Live Worship MV) - 讚美之泉敬拜讚美 (22)Sep 22, 2017 https://tathome.files.wordpress.com/2022/06/morning-to-nighte5be9ee697a9e699a8e588b0e5a49ce6999a2.png https://www.pinterest.com/pin/620582023666749622/ https://youtu.be/QvfB1-FpfWk 【從早晨到夜晚 Morning to Night 】官方歌詞版MV (Official Lyrics MV) - 讚美之泉敬拜讚美 (22)Jul 13, 2017 http://www.sooopu.com/html/501/501523.html https://www.pinterest.com/pin/620582023666749632/ https://youtu.be/IwQ6Ux2mN5k 【從早晨到夜晚 Morning to Night 】官方敬拜卡拉OK版MV (Official Karaoke MV) - 讚美之泉敬拜讚美 (22) Mar 31, 2021 http://www.shenshi777.com/m/view.php?aid=53487 https://www.pinterest.com/pin/620582023666749645/

Hear Our Cry/聽見這世代的呼喚

https://youtu.be/N-bI8_Cc7E4 【聽見這世代的呼喚 Hear Our Cry】現場敬拜MV (Live Worship MV) - 讚美之泉敬拜讚美 (26)Premiered Jul 31, 2021 https://www.iwtfly.com/di-491-shou-ting-jian-zhe-shi-dai-de-hu-huan-he-xian-jian-pu.html https://www.pinterest.com/pin/620582023666062974/ 烈火敬拜團 May 22, 2022 https://youtu.be/AFVN3V3Tc0w 【聽見這世代的呼喚 Hear Our Cry】官方歌詞版MV (Official Lyrics MV) - 讚美之泉敬拜讚美 (26)Jun 12, 2021 https://tathome.files.wordpress.com/2022/05/hear-our-crye881bde8a68be98099e4b896e4bba3e79a84e591bce5969a.png https://www.pinterest.com/pin/620582023666063002/ https://youtu.be/KzghPrR19kc 【聽見這世代的呼喚 Hear Our Cry】官方敬拜卡拉OK版MV (Official Karaoke MV) - 讚美之泉敬拜讚美 (26)Feb 1, 2022 https://www.poppiano.org/sheet/?id=65253 https://www.pinterest.com/pin/620582023666063012/ https://youtu.be/8L5HFuKSBEc 聽見這世代的呼喚Hear Our Cry Piano … Continue reading Hear Our Cry/聽見這世代的呼喚

Great Is Our God/偉大的神

https://youtu.be/G8dbdA21f2M 【偉大的神 Great Is Our God】現場敬拜MV (Live Worship MV) - 讚美之泉敬拜讚美 (25)Premiered Aug 25, 2020 https://tathome.files.wordpress.com/2022/04/great-is-our-gode58189e5a4a7e79a84e7a59e-.png https://www.pinterest.com/pin/620582023664309269/ https://youtu.be/BOiDtz81UcQ 【 偉大的神 Great Is Our God 】官方歌詞版MV (Official Lyrics MV) - 讚美之泉敬拜讚美 (25)Aug 26, 2020 https://cantonhymn.net/song/%E5%81%89%E5%A4%A7%E7%9A%84%E7%A5%9E/ https://www.pinterest.com/pin/620582023664309311/ https://youtu.be/etUtGQ_OVCQ 【偉大的神 Great Is Our God】官方敬拜卡拉OK版 (Official Karaoke MV) - 讚美之泉敬拜讚美 (25)Jan 7, 2021 https://www.poppiano.org/sheet/?id=28991 https://www.pinterest.com/pin/620582023664309366/ https://youtu.be/NIekYU2vcqY 2020 聖誕節慶祝會|偉大的神Dec 31, … Continue reading Great Is Our God/偉大的神

Your Eyes Are Always on the Land/祢眼目必看顧這地

https://youtu.be/bNGswVR_AAs 天堂敬拜第一季ep2(單曲) - 祢眼目必看顧這地Feb 19, 2021 https://zh-tw.guitarians.com/chord/52929/%E8%AE%9A%E7%BE%8E%E4%B9%8B%E6%B3%89-%E7%A5%A2%E7%9C%BC%E7%9B%AE%E5%BF%85%E7%9C%8B%E9%A1%A7%E9%80%99%E5%9C%B0?targetKey=C https://www.pinterest.com/pin/620582023664001173/ https://youtu.be/ShPPQxkkWBE 【祢眼目必看顧這地 Your Eyes Are Always on the Land】官方歌詞版MV (Official Lyrics MV) - 讚美之泉敬拜讚美 (24)Jun 18, 2019 https://www.yuepuba.com/yuepu/42543.html https://www.pinterest.com/pin/620582023664001189/ https://youtu.be/6uIdjCnsSKQ 祢眼目必看顧這地Mar 18, 2019 https://www.poppiano.org/?search=%E7%A5%A2%E7%9C%BC%E7%9B%AE%E5%BF%85%E7%9C%8B%E9%A1%A7%E9%80%99%E5%9C%B0&expand=1 https://www.pinterest.com/pin/620582023663999558/ https://www.poppiano.org/?search=%E7%A5%A2%E7%9C%BC%E7%9B%AE%E5%BF%85%E7%9C%8B%E9%A1%A7%E9%80%99%E5%9C%B0&expand=1 https://www.pinterest.com/pin/620582023663999586/ https://www.poppiano.org/?search=%E7%A5%A2%E7%9C%BC%E7%9B%AE%E5%BF%85%E7%9C%8B%E9%A1%A7%E9%80%99%E5%9C%B0&expand=1 https://www.pinterest.com/pin/620582023663999619/

All I Need/只需要祢

https://youtu.be/6RfdN9W7tVY 【只需要祢 All I Need】敬拜MV - 讚美之泉兒童敬拜讚美 (9)Jun 1, 2018 https://tathome.files.wordpress.com/2022/01/thesweetest5.png https://www.pinterest.com/pin/620582023662615469/ https://www.iwtfly.com/zhi-xu-yao-ni-he-xian-jian-pu.html https://www.pinterest.com/pin/620582023662615471/ https://youtu.be/6NA0wKTV_G8 All I Need 只需要祢 (英文版) - 讚美之泉 SOP NEXTFundraiserOct 17, 2019 https://tathome.files.wordpress.com/2022/01/all-i-neede58faae99c80e8a681e7a5a22.png https://www.pinterest.com/pin/620582023662615470/ https://www.poppiano.org/sheet/?id=20010 https://www.pinterest.com/pin/620582023662615472/ https://youtu.be/Mj79sraiuLA 只需要祢 All I Need(兒童敬拜讚美)Dec 18, 2018 https://youtu.be/VE9GHvzH-zA “只需要祢 All I Need” Hymn Piano Instrumental CoverJun 20, 2018

Jesus I Love You/耶穌我愛祢

https://youtu.be/usHsWo5sY0U 【耶穌我愛祢 Jesus I Love You】官方歌詞版MV (Official Lyrics MV) - 讚美之泉敬拜讚美 (12A)Apr 22, 2017 https://www.pinterest.com/pin/620582023661922737/ http://sooopu.com/Jipu/info.asp?id=6946 https://www.pinterest.com/pin/620582023661906606/ https://youtu.be/0X2FK_LdxOY 【耶穌我愛祢 Jesus I Love You】敬拜MV - 讚美之泉兒童敬拜讚美 (2)Feb 6, 2015 http://www.sougepu.cn/ye_su_wo_ai_ni/ https://www.pinterest.com/pin/620582023661906605/ https://www.pinterest.com/pin/620582023662669396/

(Let Me Stay / With All My Love)能不能/一生愛你

https://youtu.be/Tkd3D7m8YCk 【能不能/一生愛祢 Let Me Stay / With All My Love】敬拜MV - 讚美之泉兒童敬拜讚美 (8)Sep 16, 2017 https://tathome.files.wordpress.com/2021/12/let-me-staye883bde4b88de883bd.png https://www.pinterest.com/pin/620582023661871151/ https://youtu.be/fgHBHUPiaJI 【一生愛祢 With All My Love】官方歌詞版MV (Official Lyrics MV) - 讚美之泉敬拜讚美 (9)Apr 9, 2020 https://www.pinterest.com/pin/620582023662242057/ https://youtu.be/dYBV63jO1tU 能不能+一生愛你伴奏Jan 27, 2020 https://zh-tw.guitarians.com/chord/116563/GOOD-NEIGHBOUR-%E8%83%BD%E4%B8%8D%E8%83%BD-%E4%B8%80%E7%94%9F%E6%84%9B%E7%A5%A2 https://www.pinterest.com/pin/620582023661871152/

This Is the Day/這是耶和華所定日子

https://youtu.be/HxxPSIOkTOY 【這是耶和華所定日子 This Is the Day】官方歌詞版MV (Official Lyrics MV) -讚美之泉敬拜讚美 (21)​Feb 9, 2017 https://tathome.files.wordpress.com/2021/12/this-is-the-daye98099e698afe880b6e5928ce88fafe68980e5ae9ae697a5e5ad90.png https://www.pinterest.com/pin/620582023661615320/ https://youtu.be/a-hWgpLx1ZE http://gepu.shenshi777.com/htm/53452.html https://www.pinterest.com/pin/620582023661615323/

Praise Your Holy Name/齊來讚美

https://youtu.be/YU0aBuY_L2Q 【齊來讚美 Praise Your Holy Name】官方歌詞版MV (Official Lyrics MV) - 讚美之泉敬拜讚美 (18)Sep 15, 2018 https://www.poppiano.org/sheet/?id=17977 https://www.pinterest.com/pin/620582023662240355/ https://www.poppiano.org/sheet/?id=17977 https://www.pinterest.com/pin/620582023661615286/ https://www.poppiano.org/sheet/?id=32827 https://www.pinterest.com/pin/620582023661719077/ https://youtu.be/IOb04o8rCcU 齊來讚美Jun 2, 2020